Proff
Proff
Annonce

Norconsult Danmark A/S

CVR-nr77355413
AdresseHerlev Ringvej 15 10 1050, 2730 Herlev

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning297.025274.761185.262140.248118.363
Vareforbrug76.87171.26142.33839.10222.876
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste224.264203.552142.964101.14695.487
Personaleomkostninger-174.740-165.618-123.682-92.782-85.756
Afskrivninger-12.262-11.875-6.499-3.900-1.872
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat37.26226.05912.7834.4657.859
Finansielle indtægter0001464
Finansielle udgifter-1.092-1.231-1.000-129-213
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.885-3.843000
Finansielle poster netto4.793-5.074-1.000-115-149
Ordinært resultat42.05520.98511.7834.3497.710
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat42.05520.98511.7834.3497.710
Skat af årets resultat-7.263-5.647-2.750-1.210-1.698
Årets resultat34.79215.3389.0333.1396.012

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill61.87671.08932.17111.1430
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1670000
Immaterielle anlægsaktiver i alt62.04371.08932.17111.1430
Grunde og bygninger37202.0972.7452.861
Andre anlæg og driftsmidler6.2766.0252.172448614
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.6486.0254.2693.1933.475
Kapitalandele199.440156.88493.97192.27942.259
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0001.7481.585
Finansielle anlægsaktiver i alt199.440156.88493.97194.02743.844
Anlægsaktiver i alt268.131233.998130.411108.36347.319
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser105.36676.02961.66542.89034.314
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.6627525271.003591
Andre tilgodehavender4.1023.7541.5891.2841.562
Værdipapirer00000
Likvide midler84.55532.82641.9239.1318.280
Omsætningsaktiver i alt203.020115.838107.81056.07046.244
Status balance471.151349.836238.221164.43293.563
Selskabskapital4.0034.0014.0014.0014.000
Overført resultat90.15155.48940.15131.11827.979
Udbytte00000
Øvrige reserver110.12734.99934.99934.9990
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel204.28194.48979.15170.11831.979
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt204.28194.48979.15170.11831.979
Udskudt skat00000
Hensættelse43.64733.91019.52710.5579.006
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter14.00014.00014.00000
Anden langfristet gæld3.0858.36710.69612.5480
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt17.08522.36724.69612.5480
Kortfristet gæld til nærtstående parter88.629104.78353.58326.85214.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.8200000
Varekreditorer18.16213.6945.3621.00017.362
Anden gæld93.52780.59355.90243.35821.216
Kortfristet gæld i alt206.138199.070114.84771.20952.578
Passiver i alt471.151349.836238.221164.43293.563

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte262250195152130
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Norconsult Danmark A/S

CVR-nr 77355413

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Norconsult Danmark A/S

CVR-nr: 77355413

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Norconsult Danmark A/S

CVR-nr: 77355413

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger