Proff
Proff
Annonce

Nobia Denmark A/S

CVR-nr89645417
AdresseIndustrivej 6, 6870 Ølgod

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.718.6033.244.1002.490.1792.086.4421.909.779
Vareforbrug1.747.4942.067.4951.622.11501.214.755
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.005.7641.197.074868.064728.351695.024
Personaleomkostninger-668.924-769.025-550.811-522.772-449.535
Afskrivninger-45.787-46.525000
Kapacitetsomkostninger-11.835-8.157-494.070-83.819-416.802
Primært resultat279.218373.367374.094319.182278.222
Finansielle indtægter23.5716.2658.5974.410608
Finansielle udgifter-16.429-13.282-14.237-11.977-1.822
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto89-19969.07565.07084.263
Finansielle poster netto7.231-7.21663.43557.50383.049
Ordinært resultat286.449366.151437.529376.685361.271
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat286.449366.151437.529376.685361.271
Skat af årets resultat-62.068-82.109-82.069-66.627-60.998
Årets resultat224.381284.042355.460310.058300.273

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.0287.6074.9392.8534.955
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.0287.6074.9392.8534.955
Grunde og bygninger75.06385.00581.39287.743119.578
Andre anlæg og driftsmidler119.144136.969109.50188.272100.224
Øvrige materielle anlægsaktiver14.09515.08823.0028.7394.458
Materielle anlægsaktiver i alt208.302237.062213.895184.754224.260
Kapitalandele2.5025.420154.979153.122170.658
Langfristede tilgodehavender10.18211.4862.7334.0911.452
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver19.74720.74420.64119.46419.370
Finansielle anlægsaktiver i alt32.43137.650178.353176.677191.480
Anlægsaktiver i alt246.761282.319397.187364.284420.695
Varebeholdninger131.424171.641143.963107.40191.870
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser193.170238.02353.71446.62258.687
Tilgodehavender hos nærtstående parter400.111418.969522.537416.327378.424
Andre tilgodehavender79.662127.64517.10011.72515.060
Værdipapirer00000
Likvide midler11.16517.4674821.915641
Omsætningsaktiver i alt818.823974.361767.103616.717554.063
Status balance1.065.5841.256.6801.164.290981.001974.758
Selskabskapital41.00041.00041.00041.00041.000
Overført resultat92.48968.22164.746206.502263.606
Udbytte200.000280.000497.000290.000270.000
Øvrige reserver-5.3083.954-413-4.0660
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel328.181393.175602.333533.436574.606
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt328.181393.175602.333533.436574.606
Udskudt skat00000
Hensættelse10.49115.85911.7638.56411.126
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld41.56940.45534.73743.87315.507
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt41.56940.45534.73743.87315.507
Kortfristet gæld til nærtstående parter20.02224.13241.138063.202
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat19.7860000
Varekreditorer410.270540.336266.211187.153163.742
Anden gæld235.265242.723208.108207.975146.575
Kortfristet gæld i alt685.343807.191515.457395.128373.519
Passiver i alt1.065.5841.256.6801.164.290981.001974.758

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.1751.335856869849
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nobia Denmark A/S

CVR-nr 89645417

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nobia Denmark A/S

CVR-nr: 89645417

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger