Proff
Proff
Annonce

NIELS OG TORBEN SØRENSEN HOLDING VEJLE ApS

CVR-nr30279697
AdresseSkolebakken 31, 7120 Vejle Øst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.835-64-14-14-14
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.880-104-14-14-14
Finansielle indtægter2.196291749269424
Finansielle udgifter-9-463-214-23-448
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto41.1437.8856.2244.9193.478
Finansielle poster netto43.3307.7136.7595.1653.454
Ordinært resultat40.4507.6096.7445.1513.440
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat40.4507.6096.7445.1513.440
Skat af årets resultat-4370-6700
Årets resultat40.0137.6096.6775.1513.440

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele40.23070.88278.03771.81367.108
Langfristede tilgodehavender5.5644.0191.9791.9591.940
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt45.79474.90180.01673.77269.047
Anlægsaktiver i alt45.79474.90180.01673.77269.047
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2277000
Andre tilgodehavender0002949
Værdipapirer10.3177.3642.7932.6691.996
Likvide midler75.0568.49643781363
Omsætningsaktiver i alt85.39515.9373.2302.7802.408
Status balance131.18890.83883.24676.55271.455
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat130.70664.56749.80349.35039.835
Udbytte000054
Øvrige reserver026.12633.28127.05731.421
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel130.83190.81883.20976.53271.435
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt130.83190.81883.20976.53271.435
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter662466
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3370000
Varekreditorer00000
Anden gæld1414141414
Kortfristet gæld i alt35720372020
Passiver i alt131.18890.83883.24676.55271.455

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NIELS OG TORBEN SØRENSEN HOLDING VEJLE ApS

CVR-nr 30279697

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

NIELS OG TORBEN SØRENSEN HOLDING VEJLE ApS

CVR-nr: 30279697

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NIELS OG TORBEN SØRENSEN HOLDING VEJLE ApS

CVR-nr: 30279697

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger