Proff
Proff
Annonce

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

CVR-nr25326296
AdresseLyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning448.126439.537411.705376.579347.434
Vareforbrug117.898103.129-88.485-81.523-83.054
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste330.234336.412---
Personaleomkostninger-335.028-332.352-303.266-274.889-269.360
Afskrivninger-11.387-11.41312.004010.522
Kapacitetsomkostninger00007.470
Primært resultat-16.181-7.3537.9535.145-22.852
Finansielle indtægter17041420700
Finansielle udgifter-763-808-932-223-101
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-593-394-725-223-101
Ordinært resultat-16.774-7.7477.2284.922-22.953
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-16.774-7.7477.2284.922-22.953
Skat af årets resultat3.1103.184-1.882-1.0875.040
Årets resultat-13.664-4.5635.3463.835-17.913

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill11.87818.79025.91033.08839.810
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.9291663341.1702.499
Immaterielle anlægsaktiver i alt19.80718.95626.24434.25842.309
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler6.6259.2819.3687.0879.086
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.6259.2819.3687.0879.482
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0004.81425.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver295295295292194
Finansielle anlægsaktiver i alt2952952955.1063.403
Anlægsaktiver i alt26.72728.53235.90746.4513.597
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser84.57469.63745.34950.16338.723
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.62521.22738.97516.4180
Andre tilgodehavender23.44415.6054.0661.6664.471
Værdipapirer00000
Likvide midler21.5545.46134.78718.46116.091
Omsætningsaktiver i alt140.687124.585132.76597.83393.548
Status balance167.414153.117168.671144.285148.540
Selskabskapital25.00025.00025.00025.00025.000
Overført resultat-22.396-2.6371.83513.3528.482
Udbytte0020.00000
Øvrige reserver6.107121039131.948
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.71122.37546.93839.26535.430
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.71122.37546.93839.26535.430
Udskudt skat00000
Hensættelse2.7542.7163.9253.0082.070
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter19.26320.413023.0000
Anden langfristet gæld000012.558
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt19.26320.41349.76723.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter53.1019.734026.6150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer27.09031.9517.3935.68423.274
Anden gæld56.49565.92845.585123.22675.209
Kortfristet gæld i alt136.686107.61368.042111.310111.040
Passiver i alt167.414153.117168.671144.285148.540

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte579580--433
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

CVR-nr 25326296

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

CVR-nr: 25326296

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

CVR-nr: 25326296

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger