Proff
Proff
Annonce
Annonce

New Loop ApS

CVR-nr41469021
AdresseBryghuspladsen 8 2, 1473 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122022-062021-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

26.06.2020

Sluttdato

31.12.2022

30.06.2022

30.06.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-352-8457
Personaleomkostninger-480-6260
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-832-1.4717
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-11-9-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-11-9-1
Ordinært resultat-844-1.4806
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-844-1.4806
Skat af årets resultat162327-1
Årets resultat-681-1.1535

BALANCEREGNSKAB

2022-122022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver18180
Finansielle anlægsaktiver i alt18180
Anlægsaktiver i alt18180
Varebeholdninger70080980
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4716135
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender4884110
Værdipapirer000
Likvide midler10183
Omsætningsaktiver i alt1.3361.389118
Status balance1.3541.407118
Selskabskapital744940
Overført resultat-1.830-1.1485
Udbytte000
Øvrige reserver1.7461.74610
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-964755
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-964755
Udskudt skat000
Hensættelse14101
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter7200
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt7200
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker0110
Selskabsskat000
Varekreditorer35257247
Anden gæld79817815
Kortfristet gæld i alt1.15076062
Passiver i alt1.3541.407118

ANDET

2022-122022-062021-06
Antal ansatte24-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

New Loop ApS

CVR-nr 41469021

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 26.06.2020 (PDF)

Periode: 26.06.2020 - 30.06.2021

Kreditrapport

New Loop ApS

CVR-nr: 41469021

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

New Loop ApS

CVR-nr: 41469021

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger