Proff
Proff
Annonce
Annonce

N'AGE ApS

CVR-nr26887054
AdresseKongens Nytorv 28 2, 1050 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste53.72959.85139.91728.66122.902
Personaleomkostninger-30.783-28.140-19.275-15.319-12.616
Afskrivninger-2.396-1.838-1.377-805-452
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20.55029.87319.26512.5379.835
Finansielle indtægter20006
Finansielle udgifter-169-470-160-74-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-167-470-160-741
Ordinært resultat20.38329.40319.10512.4639.836
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20.38329.40319.10512.4639.836
Skat af årets resultat-4.597-6.405-4.297-2.754-2.249
Årets resultat15.78622.99914.8089.7097.587

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.41001.033338339
Andre anlæg og driftsmidler8.33712.8367.6714.4373.395
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13.74812.8368.7044.7753.733
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.0211.592925919925
Finansielle anlægsaktiver i alt2.0211.592925919925
Anlægsaktiver i alt15.76914.4299.6295.6944.658
Varebeholdninger7.1814.9053.6022.3132.178
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0062.5721.6641.5081.376
Tilgodehavender hos nærtstående parter20005
Andre tilgodehavender230101.393262109
Værdipapirer00000
Likvide midler16.51018.10623.24817.08013.321
Omsætningsaktiver i alt27.96026.41330.14021.48617.510
Status balance43.72840.84139.76927.18122.168
Selskabskapital245245245245245
Overført resultat14.0427.03015.1699.3615.652
Udbytte6.0008.0009.0006.0006.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.28715.27524.41515.60611.897
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.28715.27524.41515.60611.897
Udskudt skat00000
Hensættelse920667490311240
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00022952
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3.24110.0293.021913209
Varekreditorer3.8673.6793.8707362.236
Anden gæld15.41311.1917.9739.3867.534
Kortfristet gæld i alt22.52124.89914.86411.26310.031
Passiver i alt43.72840.84139.76927.18122.168

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte4635272116
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

N'AGE ApS

CVR-nr 26887054

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

N'AGE ApS

CVR-nr: 26887054

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

N'AGE ApS

CVR-nr: 26887054

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger