Proff
Proff
Annonce
Annonce

N.A.S.H. Svejsegas ApS

CVR-nr38147560
AdresseMichael Drewsens Vej 21, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22531810967681
Personaleomkostninger0000-582
Afskrivninger-269-257-82-64-61
Kapacitetsomkostninger0-5000
Primært resultat-455627337
Finansielle indtægter15000
Finansielle udgifter-27-59-200-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-26-54-200-1
Ordinært resultat-7127336
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-7127336
Skat af årets resultat16236-1-11
Årets resultat-55444226

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler6839531.192193257
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6839531.192193257
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt6839531.192193257
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1407869630
Tilgodehavender hos nærtstående parter303014373264
Andre tilgodehavender47112291045
Værdipapirer00000
Likvide midler51453714787
Omsætningsaktiver i alt231370541283396
Status balance9151.3221.732476653
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat2075722826
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel220275272228226
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt220275272228226
Udskudt skat00000
Hensættelse--079
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0040140140
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker15141.36900
Selskabsskat00036
Varekreditorer1503673253
Anden gæld679533152720
Kortfristet gæld i alt6951.0471.461242419
Passiver i alt9151.3221.732476653

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---10
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

N.A.S.H. Svejsegas ApS

CVR-nr 38147560

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

N.A.S.H. Svejsegas ApS

CVR-nr: 38147560

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

N.A.S.H. Svejsegas ApS

CVR-nr: 38147560

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger