Proff
Proff
Annonce

MYREMALM ApS

CVR-nr32642845
AdresseHenrik Dalgas Vej 2, 7451 Sunds

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.715773-985-1.016-1.032
Personaleomkostninger-903-706-608-426-517
Afskrivninger-281-237-313-438701
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2516.8292.780-1.881-2.176
Finansielle indtægter06332.8037.1694.391
Finansielle udgifter-5.755-3.356-4.504-1.476-1.942
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto290-3-1300
Finansielle poster netto-5.464-2.726-1.7145.6932.449
Ordinært resultat-5.43914.1031.0666.985273
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-5.43914.1031.0666.985273
Skat af årets resultat1.254-3.134-252-1.565-75
Årets resultat-4.18510.9698145.420198

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger167.788166.089141.980113.00090.978
Andre anlæg og driftsmidler1.5841.4519621.0111.307
Øvrige materielle anlægsaktiver6360000
Materielle anlægsaktiver i alt170.007167.540142.942114.01192.285
Kapitalandele2.1681.9161.8691.3990
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.1681.9161.8691.3990
Anlægsaktiver i alt172.175169.456144.811115.40992.285
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1544604080194
Tilgodehavender hos nærtstående parter15.7173.9599.3233.85981.483
Andre tilgodehavender133295715811.961
Værdipapirer0025.012131.021141.668
Likvide midler7.54727.56910.0502904.599
Omsætningsaktiver i alt25.50934.50345.461135.454240.154
Status balance197.684203.959190.273250.863332.439
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat92.26796.45285.48384.66950.845
Udbytte00000
Øvrige reserver000015.127
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel92.46796.65285.68384.86966.172
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt92.46796.65285.68384.86966.172
Udskudt skat00000
Hensættelse10.35711.5448.3758.1233.706
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter40.18240.76441.36941.57359.181
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt40.18240.76441.36941.57359.181
Kortfristet gæld til nærtstående parter766.158097.003201.745
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00017.610552
Kortfristet gæld til banker45.30045.03252.77200
Selskabsskat00893893119
Varekreditorer1.288795201271199
Anden gæld8.0133.014980521765
Kortfristet gæld i alt54.67854.99854.845116.298203.380
Passiver i alt197.684203.959190.273250.863332.439

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte2221-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MYREMALM ApS

CVR-nr 32642845

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MYREMALM ApS

CVR-nr: 32642845

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MYREMALM ApS

CVR-nr: 32642845

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger