Proff
Proff
Annonce

Myhlenberg Byg A/S

CVR-nr32138039CVRP-nr1015221794
AdresseMyhlenbergvej 56, 9510 Arden

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste29.47621.61223.95527.85925.011
Personaleomkostninger-19.906-16.212-22.269-18.983-16.634
Afskrivninger-653-857-909-968-814
Kapacitetsomkostninger000-120
Primært resultat8.9174.5437777.8967.562
Finansielle indtægter420000
Finansielle udgifter-559-563-614-513-451
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-516-563-614-513-451
Ordinært resultat8.4003.9801637.3837.112
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.4003.9801637.3837.112
Skat af årets resultat-1.853-873-44-1.626-1.583
Årets resultat6.5483.1061195.7575.528

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger670000
Andre anlæg og driftsmidler1.8261.7022.3192.6532.195
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.8931.7022.3192.6532.195
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1414141414
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1414141414
Anlægsaktiver i alt1.9071.7162.3332.6672.209
Varebeholdninger1631612002001.576
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.68223.61820.45637.88124.662
Tilgodehavender hos nærtstående parter00472436.875
Andre tilgodehavender6671.7038122480
Værdipapirer00000
Likvide midler11.6108.5176.6261.95413.082
Omsætningsaktiver i alt29.33134.38928.45641.10946.639
Status balance31.23836.10530.78943.77748.848
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.5549.5069.5009.5009.500
Udbytte6.5003.10011905.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.55413.10610.11910.00015.500
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.55413.10610.11910.00015.500
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5822.2672.1253.0162.494
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.317576
Kortfristet gæld til nærtstående parter0119001.178
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.5377319351.1042.257
Varekreditorer9.54319.29115.37923.85124.211
Anden gæld002.2314.4890
Kortfristet gæld i alt13.10120.73218.54629.44430.278
Passiver i alt31.23836.10530.78943.77748.848

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3227353529
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Myhlenberg Byg A/S

CVR-nr 32138039

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Myhlenberg Byg A/S

CVR-nr: 32138039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Myhlenberg Byg A/S

CVR-nr: 32138039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger