Proff
Proff
Annonce
Annonce

MV Maskinservice ApS

CVR-nr40250476
AdresseRoager Østermark 5, 6760 Ribe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

07.02.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.9821.9681.5891.418
Personaleomkostninger-1.312-1.564-1.251-1.042
Afskrivninger-281-262-224224
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat389142114152
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-37-54-56-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-37-54-56-63
Ordinært resultat352885888
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat352885888
Skat af årets resultat-79-19-13-22
Årets resultat273704567

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill83166249332
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt83166249332
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler237435423564
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt237435423564
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt320601672896
Varebeholdninger993000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser954470922659
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender425600
Værdipapirer0000
Likvide midler0000
Omsætningsaktiver i alt1.9881.3261.5321.450
Status balance2.3081.7621.9552.014
Selskabskapital50505050
Overført resultat62535111267
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel675401162117
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt675401162117
Udskudt skat0000
Hensættelse-088
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter32018599
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker593163117378
Selskabsskat105421314
Varekreditorer348528260288
Anden gæld5566281.2101.111
Kortfristet gæld i alt1.6341.3601.7851.889
Passiver i alt2.3081.7621.9552.014

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte543-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MV Maskinservice ApS

CVR-nr 40250476

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 07.02.2019 (PDF)

Periode: 07.02.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

MV Maskinservice ApS

CVR-nr: 40250476

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MV Maskinservice ApS

CVR-nr: 40250476

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger