Proff
Proff
Annonce

MV FARLIGT AFFALD A/S

CVR-nr40797807
AdresseMiljøvej 10, 9800 Hjørring

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---12.058-
Vareforbrug0007.0420
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.2943.4374.9525.3333.555
Personaleomkostninger-3.388-2.538-2.993-2.372-2.450
Afskrivninger-623-620-364-368-354
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.2832791.5952.593751
Finansielle indtægter006182
Finansielle udgifter-18-50-45-182-148
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-18-50-39-165-146
Ordinært resultat3.2652291.5562.429605
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.2652291.5562.429605
Skat af årets resultat10-52-480-400134
Årets resultat3.2751771.0772.028739

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.0963.2773.4573.6383.820
Andre anlæg og driftsmidler1.4221.8642.1921.6971.886
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.5185.1415.6495.3355.705
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4.5185.1415.6495.3355.705
Varebeholdninger223186210217241
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.3591.7921.3131.5112.419
Tilgodehavender hos nærtstående parter00701.658
Andre tilgodehavender282116183135234
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1101.5062.7744.4777.560
Omsætningsaktiver i alt2.9743.5994.4876.39812.111
Status balance7.4928.74010.13711.73317.817
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.453177000
Udbytte001.0772.028739
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9536771.5772.5281.239
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9536771.5772.5281.239
Udskudt skat00000
Hensættelse1.3076.4176.4496.3506.350
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00007.891
Anden langfristet gæld2552896000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt25528928407.891
Kortfristet gæld til nærtstående parter18043720319-5
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00100
Selskabsskat0841293510
Varekreditorer8756019871.4501.912
Anden gæld9222365071.035430
Kortfristet gæld i alt1.9771.3571.8272.8552.337
Passiver i alt7.4928.74010.13711.73317.817

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66656
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MV FARLIGT AFFALD A/S

CVR-nr 40797807

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

MV FARLIGT AFFALD A/S

CVR-nr: 40797807

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MV FARLIGT AFFALD A/S

CVR-nr: 40797807

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger