Proff
Proff
Annonce
Annonce

MUSIKHUSET ESBJERG. FOND

CVR-nr20107502
AdresseHavnegade 18, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.59214.52915.30514.99915.252
Personaleomkostninger-12.490-11.167-11.802-10.902-10.311
Afskrivninger-941-903-984-1.405-1.385
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.1622.4602.5192.6923.556
Finansielle indtægter0001820
Finansielle udgifter-1.976-2.250-2.196-2.168-2.198
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.976-2.250-2.196-2.151-2.178
Ordinært resultat1862103245411.378
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1862103245411.378
Skat af årets resultat00000
Årets resultat1862103245411.378

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger42.42542.03942.49442.82940.449
Andre anlæg og driftsmidler1.6781.8231.9711.6722.057
Øvrige materielle anlægsaktiver0007800
Materielle anlægsaktiver i alt44.10343.86244.46545.28142.506
Kapitalandele3.2703.2703.2701.2700
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver727272720
Finansielle anlægsaktiver i alt3.3423.3423.3421.3420
Anlægsaktiver i alt47.44547.20447.80746.62342.506
Varebeholdninger297222223229198
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6942.9132.4223.9412.591
Tilgodehavender hos nærtstående parter000870
Andre tilgodehavender4.9195.4502.175606337
Værdipapirer00000
Likvide midler6.59016.85013.84014.91316.564
Omsætningsaktiver i alt15.92127.49320.06722.51121.506
Status balance63.36674.69667.87469.13464.011
Selskabskapital800800800800800
Overført resultat-7.685-7.871-8.081-8.404-8.945
Udbytte00000
Øvrige reserver13.5635.0458621.4654.391
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.678-2.025-6.419-6.139-3.754
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.678-2.025-6.419-6.139-3.754
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker33.05534.63935.42736.25836.667
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5505501.255818550
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt33.60535.18936.68137.07537.217
Kortfristet gæld til nærtstående parter32118738700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker963845767497532
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.6873.0722.0621.7832.496
Anden gæld20.11337.43034.39535.91727.520
Kortfristet gæld i alt23.08441.53337.61238.19830.548
Passiver i alt63.36674.69667.87469.13464.011

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2924282524
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MUSIKHUSET ESBJERG. FOND

CVR-nr 20107502

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MUSIKHUSET ESBJERG. FOND

CVR-nr: 20107502

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MUSIKHUSET ESBJERG. FOND

CVR-nr: 20107502

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger