Proff
Proff
Annonce
Annonce

Musical 23 ApS

CVR-nr42840572
AdresseOtto Busses Vej 5 1, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

14.11.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste3.734308
Personaleomkostninger-3.876-340
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-142-32
Finansielle indtægter70
Finansielle udgifter-26-28
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-19-28
Ordinært resultat-161-60
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-161-60
Skat af årets resultat-1313
Årets resultat-173-47

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.85346
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender1.395177
Værdipapirer00
Likvide midler1.009803
Omsætningsaktiver i alt19.3744.447
Status balance19.3744.447
Selskabskapital4040
Overført resultat-220-47
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-180-7
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-180-7
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld01.500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)3.0000
Langfristet gæld i alt3.0001.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer15.6022.909
Anden gæld95245
Kortfristet gæld i alt16.5552.953
Passiver i alt19.3744.447

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte61
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Musical 23 ApS

CVR-nr 42840572

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 14.11.2021 (PDF)

Periode: 14.11.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

Musical 23 ApS

CVR-nr: 42840572

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Musical 23 ApS

CVR-nr: 42840572

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger