Proff
Proff
Annonce

MURERMESTER HANS WIND ApS

CVR-nr20962739
AdresseRylevej 6, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0244.5453.9294.8235.104
Personaleomkostninger-4.629-4.260-3.235-4.087-4.825
Afskrivninger-75133-201-215-89
Kapacitetsomkostninger-600000
Primært resultat260418493521190
Finansielle indtægter1325152323
Finansielle udgifter-35-21-24-19-26
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4529324
Finansielle poster netto2333-661
Ordinært resultat283451487527191
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat283451487527191
Skat af årets resultat-63-101-108-116-43
Årets resultat220350379410148

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler101176628687445
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt101176628687445
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6060606060
Finansielle anlægsaktiver i alt6060606060
Anlægsaktiver i alt161236688747505
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1291.8881.1729561.306
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1831.094656627
Andre tilgodehavender14587687173
Værdipapirer00000
Likvide midler231.0111.675881775
Omsætningsaktiver i alt3.5264.1223.0131.9882.194
Status balance3.6884.3583.7012.7342.699
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat875856906927517
Udbytte20040040000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2001.3811.4311.052642
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2001.3811.4311.052642
Udskudt skat00000
Hensættelse27516417155165
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.339503116390527
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat010902260
Varekreditorer150556398202341
Anden gæld01.6461.5858101.025
Kortfristet gæld i alt2.2122.8142.0991.6271.893
Passiver i alt3.6884.3583.7012.7342.699

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1111101214
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MURERMESTER HANS WIND ApS

CVR-nr 20962739

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MURERMESTER HANS WIND ApS

CVR-nr: 20962739

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MURERMESTER HANS WIND ApS

CVR-nr: 20962739

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger