Proff
Proff
Annonce
Annonce

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr37370037
AdressePostmosen 2, 3400 Hillerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11317416075247
Personaleomkostninger-78-117-174-3-192
Afskrivninger-8-5000
Kapacitetsomkostninger0-11000
Primært resultat2741-57652
Finansielle indtægter81010
Finansielle udgifter-4-20-4-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto071080
Finansielle poster netto4695-2
Ordinært resultat3047-57652
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3047-57652
Skat af årets resultat-9-110-17-12
Årets resultat2236-45940

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1220000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1220000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1220000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser784314633
Tilgodehavender hos nærtstående parter144152141212143
Andre tilgodehavender050013
Værdipapirer00000
Likvide midler859000
Omsætningsaktiver i alt230223190280211
Status balance242243190280211
Selskabskapital40404000
Overført resultat66449319
Udbytte000750
Øvrige reserver0005050
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel106844912869
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt106844912869
Udskudt skat00000
Hensættelse3----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter140000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4120160
Varekreditorer8052636655
Anden gæld3594796987
Kortfristet gæld i alt133159141152142
Passiver i alt242243190280211

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11101
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr 37370037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr: 37370037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Murermester Claus Davidsen ApS

CVR-nr: 37370037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger