Proff
Proff
Annonce

Murer & Kloakfirmaet Niels Rasmussen A/S

CVR-nr25833066CVRP-nr1008191995
AdresseÅvænget 15, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.4042.9432.0372.1722.408
Personaleomkostninger-3.930-2.997-1.811-1.929-2.169
Afskrivninger-76-55-72-136-155
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat399-10915510684
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-42-2-39-41-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-42-2-39-41-30
Ordinært resultat357-1111166654
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat357-1111166654
Skat af årets resultat10120-27-18-14
Årets resultat457-91894839

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler335411124195335
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt335411124195335
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt335411124195335
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.4603.0803.1362.1872.326
Tilgodehavender hos nærtstående parter837676510
Andre tilgodehavender15462184563
Værdipapirer00000
Likvide midler131163221459400
Omsætningsaktiver i alt3.8283.3803.4692.7652.814
Status balance4.1643.7923.5932.9613.149
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat430-2764-129-177
Udbytte00000
Øvrige reserver000104104
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel930473564475427
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt930473564475427
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter001.8831.8461.826
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer286368471203257
Anden gæld2.9482.951675436638
Kortfristet gæld i alt3.2333.3183.0292.4852.721
Passiver i alt4.1643.7923.5932.9613.149

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte97677
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Murer & Kloakfirmaet Niels Rasmussen A/S

CVR-nr 25833066

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Murer & Kloakfirmaet Niels Rasmussen A/S

CVR-nr: 25833066

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Murer & Kloakfirmaet Niels Rasmussen A/S

CVR-nr: 25833066

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger