Proff
Proff
Annonce

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr35678743
AdresseSvalehøjvej 26, 3650 Ølstykke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste334390175125215
Personaleomkostninger-216-281-140-196-120
Afskrivninger-4-4-30-18
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat11410532-7177
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-10-9-6-5-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10-9-6-5-20
Ordinært resultat1059627-7657
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1059627-7657
Skat af årets resultat1-4000
Årets resultat1059127-7657

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler10141800
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10141800
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt10141800
Varebeholdninger64108738590
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser671171288582
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00004
Værdipapirer00000
Likvide midler1319136579
Omsætningsaktiver i alt269241221248268
Status balance279255239248268
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-62-167-259-285-566
Udbytte00000
Øvrige reserver0000357
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-12-117-209-235-159
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-12-117-209-235-159
Udskudt skat00000
Hensættelse44---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002252430
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002252430
Kortfristet gæld til nærtstående parter11816600277
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer322211916174
Anden gæld01801037976
Kortfristet gæld i alt287368223240427
Passiver i alt279255239248268

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr 35678743

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr: 35678743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr: 35678743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger