Proff
Proff
Annonce

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr35678743
AdresseSvalehøjvej 26, 3650 Ølstykke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste279334390175125
Personaleomkostninger-320-216-281-140-196
Afskrivninger-4-4-4-30
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4511410532-71
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-8-10-9-6-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-10-9-6-5
Ordinært resultat-531059627-76
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-531059627-76
Skat af årets resultat21-400
Årets resultat-511059127-76

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler61014180
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt61014180
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt61014180
Varebeholdninger65641087385
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1046711712885
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender30000
Værdipapirer00000
Likvide midler1813191365
Omsætningsaktiver i alt202269241221248
Status balance207279255239248
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-113-62-167-259-285
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-63-12-117-209-235
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-63-12-117-209-235
Udskudt skat00000
Hensættelse144--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000225243
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000225243
Kortfristet gæld til nærtstående parter12311816600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer853222119161
Anden gæld62018010379
Kortfristet gæld i alt269287368223240
Passiver i alt207279255239248

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr 35678743

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr: 35678743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MST SERVICETEKNIK ApS

CVR-nr: 35678743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger