Proff
Proff
Annonce
Annonce

MOTOR Stage Automation ApS

CVR-nr42052981
AdresseUraniavej 4, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

25.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste2.90958
Personaleomkostninger-236-612
Afskrivninger-3710
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat2.301-554
Finansielle indtægter80
Finansielle udgifter-127-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-119-8
Ordinært resultat2.183-562
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat2.183-562
Skat af årets resultat-385124
Årets resultat1.798-438

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler2.3460
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt2.3460
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt2.3460
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser109489
Tilgodehavender hos nærtstående parter1240
Andre tilgodehavender4415
Værdipapirer00
Likvide midler1.393538
Omsætningsaktiver i alt1.6301.442
Status balance3.9771.442
Selskabskapital4040
Overført resultat860-438
Udbytte5000
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.400-398
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.400-398
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker1.2480
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt1.2480
Kortfristet gæld til nærtstående parter561.765
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat3880
Varekreditorer51375
Anden gæld3710
Kortfristet gæld i alt1.3291.840
Passiver i alt3.9771.442

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte11
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MOTOR Stage Automation ApS

CVR-nr 42052981

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 25.01.2021 (PDF)

Periode: 25.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

MOTOR Stage Automation ApS

CVR-nr: 42052981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MOTOR Stage Automation ApS

CVR-nr: 42052981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger