Proff
Proff
Annonce
Annonce

MONTRA HOTEL A/S

CVR-nr16445037
AdresseViborgvej 780, 8471 Sabro

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.3096.9215.9098.3477.816
Personaleomkostninger-3.059-2.704-2.807-2.418-1.777
Afskrivninger-3.283-3.266-3.236-3.169-3.146
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.966951-1342.7602.893
Finansielle indtægter000028
Finansielle udgifter-13-12-19-344-238
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.054-596-4.6361.633-1.314
Finansielle poster netto1.041-608-4.6551.288-1.524
Ordinært resultat3.007343-4.7894.0491.368
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.007343-4.7894.0491.368
Skat af årets resultat00000
Årets resultat3.007343-4.7894.0491.368

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger101.264104.091107.163109.737112.186
Andre anlæg og driftsmidler7468971.090881881
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt102.010104.988108.253110.617113.067
Kapitalandele10.3289.2749.87015.0068.066
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.3289.2749.87015.0068.066
Anlægsaktiver i alt112.337114.262118.123125.623121.134
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7081639463
Tilgodehavender hos nærtstående parter12.9166.9904.7978.5146.279
Andre tilgodehavender3161.6381.02300
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2691.3351.0481.5491.948
Omsætningsaktiver i alt15.01010.3627.27510.2708.329
Status balance127.347124.624125.399135.893129.463
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat109.908109.900109.558114.346110.297
Udbytte3.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel122.908119.900119.558124.346120.297
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt122.908119.900119.558124.346120.297
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld51504900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt51504900
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2792951.8049.9957.844
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.5421.3401.746536500
Anden gæld1.5673.0392.2411.016822
Kortfristet gæld i alt4.3894.6745.79211.5469.166
Passiver i alt127.347124.624125.399135.893129.463

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33332
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MONTRA HOTEL A/S

CVR-nr 16445037

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MONTRA HOTEL A/S

CVR-nr: 16445037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MONTRA HOTEL A/S

CVR-nr: 16445037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger