Proff
Proff
Annonce
Annonce

ML HOLDING INVEST ApS

CVR-nr37130532
AdresseStrandvejen 28, 4281 Gørlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-19-21-14124-26
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger0000-218
Primært resultat-19-21-14124-243
Finansielle indtægter4593689325
Finansielle udgifter-604-157-8-4-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-548-1.3944981.352393
Finansielle poster netto-1.107-1.4581.1801.380386
Ordinært resultat-1.126-1.4801.1661.505143
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.126-1.4801.1661.505143
Skat af årets resultat169-20-164-2155
Årets resultat-957-1.5001.0011.483198

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2421.0041.146306168
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2421.0041.146306168
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.1701.7082.0051.891446
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1701.7082.0051.891446
Anlægsaktiver i alt1.4122.7113.1512.197614
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.120701897432132
Andre tilgodehavender11267677910
Værdipapirer7202170178118
Likvide midler34173466744980
Omsætningsaktiver i alt1.5801.0431.6001.4331.240
Status balance2.9923.7554.7513.6301.854
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.4582.2653.2982.3111.273
Udbytte01141130108
Øvrige reserver1.0800582791346
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5892.4294.0433.1521.777
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5892.4294.0433.1521.777
Udskudt skat00000
Hensættelse086133--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter861.06704520
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00552051
Varekreditorer1614020
Anden gæld301160232327
Kortfristet gæld i alt4031.24057547877
Passiver i alt2.9923.7554.7513.6301.854

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ML HOLDING INVEST ApS

CVR-nr 37130532

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ML HOLDING INVEST ApS

CVR-nr: 37130532

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ML HOLDING INVEST ApS

CVR-nr: 37130532

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger