Proff
Proff

Midtjysk Kloakservice ApS

CVR-nr18381281CVRP-nr1001492080
AdresseVinkelvej 58, 8800 Viborg

Få kloakservice i hele Midtjylland

Midtjysk Kloakservice ApS er din lokale samarbejdspartner, når du skal have udført arbejde i forbindelse med kloakservice og andet kloakarbejde. Vi har i mange år beskæftiget os med kloakservice, vi arbejder professionelt i alle de opgaver, vi går ind til. Vi har udført mange forskellige typer opgaver i forbindelse med kloakservice, og derfor er vores kompetencefelt bredt. Det betyder, at vi finder en løsning, uanset hvilke kloakproblemer, du vil komme til livs.

 

Vi laver bl.a.:

TV-inspektion
Kloakrensning
Slamsugning
Spuling af kloak
Stoppet kloak
Tømning af septiktank
Rodskæring
og meget mere
 

Med vores mange år i kloakservicebranchen, er vi altid opdateret med den nyeste teknologi inden for faget. Vores medarbejdere er veluddannede fagmænd.

 
Når vi bliver sat på en opgave, så er vi altid fokuserede på, at opgaven skal klares hurtigt og effektivt, uden at vi går på kompromis med kvaliteten af vores arbejde. Vi lever af tilfredse kunder, og derfor er vores kerneprioritet at være fleksible og leve op til den enkelte kundes individuelle ønsker, behov og krav.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2204.6534.1525.5686.147
Personaleomkostninger-2.593-3.298-3.318-3.816-4.926
Afskrivninger-1.051-1.396-1.646-1.600-1.801
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat576-41-813152-579
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-333-233-214-261-332
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3114312943
Finansielle poster netto-303-219-183-232-289
Ordinært resultat274-260-996-80-868
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat274-260-996-80-868
Skat af årets resultat-75522172184
Årets resultat199-208-779-78-684

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6851.8482.0102.1002.256
Andre anlæg og driftsmidler6.8828.1939.9187.3089.006
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.56810.04111.9299.40811.262
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.56810.04111.9299.40811.262
Varebeholdninger16021312111866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1609921.3491.2041.319
Tilgodehavender hos nærtstående parter546882314766710
Andre tilgodehavender6232047101.111
Værdipapirer00000
Likvide midler1650826
Omsætningsaktiver i alt2.0922.3172.2002.9563.257
Status balance10.66012.35814.12912.36414.519
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.7571.5581.7652.5442.623
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8821.6831.8902.6692.748
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8821.6831.8902.6692.748
Udskudt skat00000
Hensættelse390315367584586
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.0691.1371.2041.2681.332
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.9283.1944.4653.0513.457
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.9984.3315.6694.3194.789
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.9752.3452.1581.7351.673
Selskabsskat00000
Varekreditorer112236465462857
Anden gæld3.3043.4483.5792.5943.867
Kortfristet gæld i alt5.3916.0306.2034.7916.397
Passiver i alt10.66012.35814.12912.36414.519

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte6881014
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Midtjysk Kloakservice ApS

CVR-nr 18381281

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Midtjysk Kloakservice ApS

CVR-nr: 18381281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Kreditrapport

Midtjysk Kloakservice ApS

CVR-nr: 18381281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger