Proff
Proff
Annonce

MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr18381281
AdresseVejlevej 2 C, 8800 Viborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2204.6534.1525.5686.147
Personaleomkostninger-2.593-3.298-3.318-3.816-4.926
Afskrivninger-1.051-1.396-1.646-1.600-1.801
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat576-41-813152-579
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-333-233-214-261-332
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3114312943
Finansielle poster netto-303-219-183-232-289
Ordinært resultat274-260-996-80-868
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat274-260-996-80-868
Skat af årets resultat-75522172184
Årets resultat199-208-779-78-684

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6851.8482.0102.1002.256
Andre anlæg og driftsmidler6.8828.1939.9187.3089.006
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.56810.04111.9299.40811.262
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.56810.04111.9299.40811.262
Varebeholdninger16021312111866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1609921.3491.2041.319
Tilgodehavender hos nærtstående parter546882314766710
Andre tilgodehavender6232047101.111
Værdipapirer00000
Likvide midler1650826
Omsætningsaktiver i alt2.0922.3172.2002.9563.257
Status balance10.66012.35814.12912.36414.519
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.7571.5581.7652.5442.623
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8821.6831.8902.6692.748
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8821.6831.8902.6692.748
Udskudt skat00000
Hensættelse390315367584586
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.0691.1371.2041.2681.332
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.9283.1944.4653.0513.457
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.9984.3315.6694.3194.789
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.9752.3452.1581.7351.673
Selskabsskat00000
Varekreditorer112236465462857
Anden gæld3.3043.4483.5792.5943.867
Kortfristet gæld i alt5.3916.0306.2034.7916.397
Passiver i alt10.66012.35814.12912.36414.519

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte6881014
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr 18381281

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 18381281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 18381281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger