Proff
Proff
Annonce

MIDTJYSK BETONBORING A/S

CVR-nr14092048
AdresseVestergade 93, 7200 Grindsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1461.1291.1281.438938
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-754-728-772-838-669
Primært resultat392401356600268
Finansielle indtægter6150686642
Finansielle udgifter-14-8-1-15-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4642665134
Ordinært resultat439443423651303
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat439443423651303
Skat af årets resultat-100-103-95-146-70
Årets resultat339340327505233

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler35780134187279
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt35780134187279
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt35780134187279
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3738389171.229570
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.0771.2549651.4791.287
Andre tilgodehavender3710881
Værdipapirer00000
Likvide midler25324521498277
Omsætningsaktiver i alt1.7812.3902.1102.8172.138
Status balance2.1382.4702.2443.0042.416
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat179340500173968
Udbytte50050001.3000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1791.3401.0001.9731.468
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1791.3401.0001.9731.468
Udskudt skat00000
Hensættelse10---0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0062460
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0062460
Kortfristet gæld til nærtstående parter3232051060295
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat791059515475
Varekreditorer301489527345288
Anden gæld245331455486290
Kortfristet gæld i alt9491.1301.182985948
Passiver i alt2.1382.4702.2443.0042.416

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MIDTJYSK BETONBORING A/S

CVR-nr 14092048

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

MIDTJYSK BETONBORING A/S

CVR-nr: 14092048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MIDTJYSK BETONBORING A/S

CVR-nr: 14092048

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger