Proff
Proff
Annonce
Annonce

MH 8570 HOLDING ApS

CVR-nr35864075
AdresseVesterbro 1 B, 8570 Trustrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----72
Vareforbrug000022
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste233230121950
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-18-18-13-15-20
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat215212-2330
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-6-14-5-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto777992293637
Finansielle poster netto727852243537
Ordinært resultat2879972233866
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2879972233866
Skat af årets resultat-43-433-1-6
Årets resultat2449552263761

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5839574560
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5839574560
Kapitalandele1.6131.6539678487
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.6131.6539678487
Anlægsaktiver i alt1.6701.6921.024129148
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter184223745635
Andre tilgodehavender016812
Værdipapirer00000
Likvide midler28052529199159
Omsætningsaktiver i alt464765110256195
Status balance2.1342.4571.134386343
Selskabskapital5050505050
Overført resultat896612304285244
Udbytte00000
Øvrige reserver8478872413437
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.7931.549595369332
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.7931.549595369332
Udskudt skat00000
Hensættelse1101-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter24955046800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat502696607
Varekreditorer1517550
Anden gæld24700115
Kortfristet gæld i alt3409065391612
Passiver i alt2.1342.4571.134386343

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0---0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MH 8570 HOLDING ApS

CVR-nr 35864075

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MH 8570 HOLDING ApS

CVR-nr: 35864075

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MH 8570 HOLDING ApS

CVR-nr: 35864075

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger