Proff
Proff

Merit Nordic Real Estate Group A/S

CVR-nr38006614
AdresseOle Rømers Vej 11, 6100 Haderslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug180000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-18-13-13-18-16
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-18-13-13-18-16
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-30-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.1311.0869997261.733
Finansielle poster netto1.1281.0869987261.733
Ordinært resultat1.1101.0739857071.718
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1101.0739857071.718
Skat af årets resultat53344
Årets resultat1.1141.0769887121.721

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele13.72112.59011.50410.5069.779
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt13.72112.59011.50410.5069.779
Anlægsaktiver i alt13.72112.59011.50410.5069.779
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter54349
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt54349
Status balance13.72612.59411.50710.5109.788
Selskabskapital4.0004.0004.0004.0004.000
Overført resultat-95-78-68-57-42
Udbytte00000
Øvrige reserver9.7218.5907.5046.5065.779
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.62612.51211.43610.4499.737
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.62612.51211.43610.4499.737
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter820000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer180000
Anden gæld013131326
Kortfristet gæld i alt9982716151
Passiver i alt13.72612.59411.50710.5109.788

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Merit Nordic Real Estate Group A/S

CVR-nr 38006614

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Merit Nordic Real Estate Group A/S

CVR-nr: 38006614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Kreditrapport

Merit Nordic Real Estate Group A/S

CVR-nr: 38006614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger