Proff
Proff
Annonce

MENETA DANMARK ApS

CVR-nr36057505
AdresseStrandholtvej 49, 5270 Odense N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning153.304178.201171.364127.491139.724
Vareforbrug106.460142.845116.25384.84397.224
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste46.84435.35655.11545.08642.500
Personaleomkostninger-36.833-38.469-40.150-35.085-36.312
Afskrivninger-2.728-2.904-3.613-3.568-4.399
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.283-6.01711.3526.4331.789
Finansielle indtægter1.970895995941804
Finansielle udgifter-180-346-268-172-79
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.790549727769725
Ordinært resultat9.073-5.46812.0797.2022.514
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.073-5.46812.0797.2022.514
Skat af årets resultat-2.0021.230-2.651-1.584-554
Årets resultat7.071-4.2389.4285.6181.960

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger119187265237301
Andre anlæg og driftsmidler9.30810.59812.49415.61612.923
Øvrige materielle anlægsaktiver15.31113.41411.4782011.175
Materielle anlægsaktiver i alt24.73824.19924.23716.05414.399
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt24.73824.19924.23716.05414.399
Varebeholdninger29.28726.88139.36920.41423.410
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser40.50446.64649.55243.43338.818
Tilgodehavender hos nærtstående parter53.73938.48859.01054.18255.474
Andre tilgodehavender4.9126.1926.7874.4652.113
Værdipapirer00000
Likvide midler02.226000
Omsætningsaktiver i alt129.178121.272154.924122.839120.279
Status balance153.916145.471179.161138.893134.678
Selskabskapital5050505050
Overført resultat113.770106.699110.937101.50995.891
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel113.820106.749110.987101.55995.941
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt113.820106.749110.987101.55995.941
Udskudt skat00000
Hensættelse582968419471262
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0003.1671.135
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0003.1671.135
Kortfristet gæld til nærtstående parter1141.7967.355061
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11.64213.57321.0186.54310.533
Selskabsskat1.88805431.3750
Varekreditorer21.99517.98133.00918.03622.014
Anden gæld005.8307.742299
Kortfristet gæld i alt39.51437.75467.75533.69637.340
Passiver i alt153.916145.471179.161138.893134.678

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5974848285
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MENETA DANMARK ApS

CVR-nr 36057505

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MENETA DANMARK ApS

CVR-nr: 36057505

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MENETA DANMARK ApS

CVR-nr: 36057505

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger