Proff
Proff

Meldgaard Electric A/S

CVR-nr16229709CVRP-nr1001060541
AdresseGrønlandsvej 9 D-F, 8700 Horsens

Hos Meldgaard A/S har vi leveret automations løsninger bygget styringer i mere over 30 år. Dette giver os knowhow og erfaring som man ikke kan læse sig til.

Vores kunder vælger os på grund af vores store erfaring og ekspertise. Vi ved hvordan man byggede maskiner for 30 år siden og hvordan de bygges nu. Dette giver os en kæmpe fordel ved bl.a. ombygning og opgradering af gamle styringer til helt nye og moderne styringer.

Vi har igennem alle årene haft stort fokus på vores design og kvalitet, således at tavler, betjeningspaneler og HMI fremstår flot og præsentabel.

Vi har, igennem mange år i automationsbranchen, opbygget en erfaring med valg af kvalitetsprodukter. Vi kan derfor vejlede med at finde produkter af god kvalitet og til den rigtige pris.

Vi har stor fokus på en fyldig og komplet dokumentation af vores løsninger.

Vi ved hvor svært det kan være at løse problemstillinger, hvis tingene ikke er dokumenteret ordentligt. Dette hjælper også vores kunder til selvhjælp hvor det er muligt.

Vi levere kun noget vi selv kan stå inden for til den rigtige pris og kvalitet, og derfor føler vores kunder de er i trygge hænder.

”Meldgaard!!!, det er jer som vi ringer til når vi har et problem vi ikke selv kan løse. I er virkelig dygtige!!!”

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.7535.4825.7925.9695.319
Personaleomkostninger-5.421-4.647-4.496-4.519-4.160
Afskrivninger-10-7-11-26-19
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3228271.2851.4251.140
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-17-12-18-13-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-17-12-18-13-4
Ordinært resultat1.3068141.2671.4121.136
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3068141.2671.4121.136
Skat af årets resultat-293-179-279-312-253
Årets resultat1.0126359881.100883

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler122201137
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt122201137
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6060606060
Finansielle anlægsaktiver i alt6060606060
Anlægsaktiver i alt7282607197
Varebeholdninger932832858829772
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.7612.1961.0427641.578
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender180000
Værdipapirer00000
Likvide midler1.6091.4792.5991.708741
Omsætningsaktiver i alt5.3204.5074.5003.3013.091
Status balance5.3924.5894.5603.3723.187
Selskabskapital525525525525525
Overført resultat557544509421321
Udbytte1.0006009001.000850
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.0821.6691.9341.9461.696
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.0821.6691.9341.9461.696
Udskudt skat00000
Hensættelse5565341931
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter17587386145233
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.6772.025668481356
Anden gæld4037431.538781870
Kortfristet gæld i alt3.2552.8552.5921.4071.460
Passiver i alt5.3924.5894.5603.3723.187

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte98888
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Meldgaard Electric A/S

CVR-nr 16229709

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Meldgaard Electric A/S

CVR-nr: 16229709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7045709

Firmaets links


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00

Kreditrapport

Meldgaard Electric A/S

CVR-nr: 16229709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger