Proff
Proff
Annonce

Maxi Zoo Denmark A/S

CVR-nr10117224
AdresseIndustriparken 21A, 3., 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning839.184806.846---
Vareforbrug630.394633.145000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste233.365219.301121.714109.695106.365
Personaleomkostninger-153.120-148.834-98.841-92.456-87.233
Afskrivninger-43.170-41.822-5.835-7.889-9.011
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat37.07528.64517.0389.35010.121
Finansielle indtægter611357101.197216
Finansielle udgifter-491-1.079-413-291-1.717
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto120-1.044297906-1.501
Ordinært resultat37.19527.60117.33510.2568.620
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat37.19527.60117.33510.2568.620
Skat af årets resultat-7.540-6.265-1.8602.954-17.177
Årets resultat29.65521.33615.47513.210-8.557

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill236.342265.896000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.6232.204511585537
Immaterielle anlægsaktiver i alt240.965268.100511585537
Grunde og bygninger5.3100000
Andre anlæg og driftsmidler33.56840.8729.26511.87117.154
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt38.87840.8729.26511.87117.154
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.7899.3549.5358.5778.269
Finansielle anlægsaktiver i alt8.7899.3549.5358.5778.269
Anlægsaktiver i alt288.632318.32619.31121.03325.960
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.5178.4725.2003.7586.089
Tilgodehavender hos nærtstående parter45.00035.251023.71032.524
Andre tilgodehavender11.21212.26460.7006.8485.986
Værdipapirer00000
Likvide midler68.27859.738333.61736.37330.056
Omsætningsaktiver i alt243.593203.649453.340119.668123.720
Status balance532.225521.975472.651140.701149.680
Selskabskapital1.0501.0501.0501.0501.050
Overført resultat440.611410.956402.92090.53777.327
Udbytte013.300000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel441.661425.306403.97091.58778.377
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt441.661425.306403.97091.58778.377
Udskudt skat00000
Hensættelse4.4963.1584.8674.8014.653
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00013.22319.712
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.0240-4271.86813.637
Varekreditorer33.23138.97229.9588.3129.729
Anden gæld48.81354.53934.28320.91023.572
Kortfristet gæld i alt86.06893.51163.81444.31366.650
Passiver i alt532.225521.975472.651140.701149.680

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte382396243244230
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Maxi Zoo Denmark A/S

CVR-nr 10117224

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Maxi Zoo Denmark A/S

CVR-nr: 10117224

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Maxi Zoo Denmark A/S

CVR-nr: 10117224

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger