Proff
Proff

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr16580597CVRP-nr1001123770
AdresseFabriksvej 32, 7441 Bording

MAS-HØVIK A/S er en af Danmarks førende leverandører af inventar til lagre, værksteder, arkiver og personalerum. I mere end 35 år har vi leveret løsninger til private virksomheder og offentlige institutioner i Danmark og i udlandet. Dermed også sagt at vi har erfaringen, ekspertisen og overblikket til at gå ind i din forespørgsel. Et stort og omfattende lager program af standardvarer gør, at vi fra lageret i Bording kan levere fra dag til dag. Vores konsulentstab står gerne til din rådighed med opmåling, tegningsforslag, samt praktisk vejledning, således at den mest optimale løsning opnås. Og naturligvis også med et konkurrencedygtigt tilbud. Vi har et landsdækkende montage- og serviceteam til opstilling af vores systemer, samt til servicering af kunder, der ønsker en sikkerhedsgennemgang af deres lager. Og naturligvis er vi medlem af FLAM / Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering. FLAM er brancheorganisation for danske leverandører af lagerindretning og materialehåndteringsudstyr. Velkommen hos MAS-HØVIK A/S, vi håber samarbejdet starter her. Over 35 års erfaring | Hurtig levering | Skræddersyede læsninger

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.09517.63413.27513.65812.446
Personaleomkostninger-8.293-8.475-7.604-7.496-7.397
Afskrivninger-342-361-387-387-527
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.6148.1494.7265.2653.869
Finansielle indtægter620000
Finansielle udgifter-25-70-54-62-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto37-70-54-62-23
Ordinært resultat10.6518.0794.6735.2033.846
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.6518.0794.6735.2033.846
Skat af årets resultat-2.376-1.813-1.058-1.498204
Årets resultat8.2756.2663.6153.7054.050

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.7582.8642.9703.0763.182
Andre anlæg og driftsmidler249484609852730
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.0063.3483.5793.9283.912
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3313130
Finansielle anlægsaktiver i alt3313130
Anlægsaktiver i alt3.0093.3503.5933.9423.912
Varebeholdninger0003.3005.120
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.72316.9357.8853.9763.166
Tilgodehavender hos nærtstående parter002702.4552.185
Andre tilgodehavender213217273338
Værdipapirer00000
Likvide midler8.5103.3797.5459.22810.923
Omsætningsaktiver i alt20.25420.31715.91619.23121.731
Status balance28.70032.83724.67923.17325.643
Selskabskapital4.7784.7784.7784.7784.778
Overført resultat10.4117.1355.8706.2547.549
Udbytte5.0005.0004.0005.0007.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.18916.91414.64816.03319.328
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.18916.91414.64816.03319.328
Udskudt skat00000
Hensættelse0426460
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld102293000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt102293000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8963.4420074
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer3.0446.1393.7251.3902.817
Anden gæld4.4696.0456.2795.7053.425
Kortfristet gæld i alt8.41015.62610.0047.0946.316
Passiver i alt28.70032.83724.67923.17325.643

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1516151617
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr 16580597

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr: 16580597

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7034329

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag

Kreditrapport

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr: 16580597

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger