Proff
Proff

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr16580597CVRP-nr1001123770
AdresseFabriksvej 32, 7441 Bording

MAS-HØVIK A/S er en af Danmarks førende leverandører af inventar til lagre, værksteder, arkiver og personalerum. I mere end 35 år har vi leveret løsninger til private virksomheder og offentlige institutioner i Danmark og i udlandet. Dermed også sagt at vi har erfaringen, ekspertisen og overblikket til at gå ind i din forespørgsel. Et stort og omfattende lager program af standardvarer gør, at vi fra lageret i Bording kan levere fra dag til dag. Vores konsulentstab står gerne til din rådighed med opmåling, tegningsforslag, samt praktisk vejledning, således at den mest optimale løsning opnås. Og naturligvis også med et konkurrencedygtigt tilbud. Vi har et landsdækkende montage- og serviceteam til opstilling af vores systemer, samt til servicering af kunder, der ønsker en sikkerhedsgennemgang af deres lager. Og naturligvis er vi medlem af FLAM / Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering. FLAM er brancheorganisation for danske leverandører af lagerindretning og materialehåndteringsudstyr. Velkommen hos MAS-HØVIK A/S, vi håber samarbejdet starter her. Over 35 års erfaring | Hurtig levering | Skræddersyede læsninger

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.63413.27513.65812.44612.957
Personaleomkostninger-8.475-7.604-7.496-7.397-7.852
Afskrivninger-361-387-387-527-464
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.1494.7265.2653.8694.062
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-70-54-62-23-16
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-70-54-62-23-16
Ordinært resultat8.0794.6735.2033.8464.045
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.0794.6735.2033.8464.045
Skat af årets resultat-1.813-1.058-1.498204-871
Årets resultat6.2663.6153.7054.0503.175

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.8642.9703.0763.1828.239
Andre anlæg og driftsmidler4846098527301.055
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.3483.5793.9283.9129.294
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3131300
Finansielle anlægsaktiver i alt3131300
Anlægsaktiver i alt3.3503.5933.9423.9129.294
Varebeholdninger003.3005.1204.209
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.9357.8853.9763.1665.515
Tilgodehavender hos nærtstående parter02702.4552.1852.237
Andre tilgodehavender321727333816
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3797.5459.22810.9234.835
Omsætningsaktiver i alt20.31715.91619.23121.73116.813
Status balance32.83724.67923.17325.64326.107
Selskabskapital4.7784.7784.7784.7784.778
Overført resultat7.1355.8706.2547.5499.347
Udbytte5.0004.0005.0007.0002.000
Øvrige reserver00002.839
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.91414.64816.03319.32818.965
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.91414.64816.03319.32818.965
Udskudt skat00000
Hensættelse426460798
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2930000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2930000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.442007462
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000053
Varekreditorer6.1393.7251.3902.8172.299
Anden gæld6.0456.2795.7053.4253.930
Kortfristet gæld i alt15.62610.0047.0946.3166.344
Passiver i alt32.83724.67923.17325.64326.107

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte16151617-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr 16580597

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr: 16580597

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7034329

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Vi er ved telefonerne mandag til torsdag

Kreditrapport

MAS-HØVIK A/S

CVR-nr: 16580597

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger