Proff
Proff
Annonce

MARTIN HENRIKSEN HOLDING ApS

CVR-nr30568303
AdresseLøngvej 14, 4180 Sorø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-39-24-35-44-11
Primært resultat-39-24-35-44-11
Finansielle indtægter1923407087
Finansielle udgifter-18-72-63-78-62
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.2001.1252.3013632.136
Finansielle poster netto1.2011.0772.2783542.160
Ordinært resultat1.1621.0522.2433112.149
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1621.0522.2433112.149
Skat af årets resultat81612-2-3
Årets resultat1.1701.0682.2563092.146

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele17.54616.85616.75114.67014.527
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt17.54616.85616.75114.67014.527
Anlægsaktiver i alt17.54616.85616.75114.67014.527
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7691.1931.1692.5682.818
Andre tilgodehavender1.7021.5461.6831.3222.010
Værdipapirer00000
Likvide midler5241.6121.513251494
Omsætningsaktiver i alt2.9954.3514.3654.1415.322
Status balance20.54121.20721.11518.81119.849
Selskabskapital135135135135135
Overført resultat9.2888.8087.8466.8715.905
Udbytte0000781
Øvrige reserver11.09210.40210.2979.0169.673
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.51619.34518.27716.02216.494
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.51619.34518.27716.02216.494
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat00000
Varekreditorer001480
Anden gæld251.8612.8252.7813.354
Kortfristet gæld i alt251.8612.8382.7893.354
Passiver i alt20.54121.20721.11518.81119.849

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MARTIN HENRIKSEN HOLDING ApS

CVR-nr 30568303

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MARTIN HENRIKSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30568303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MARTIN HENRIKSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30568303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger