Proff
Proff
Annonce
Annonce

MARKANT HOLDING ApS

CVR-nr33885148
AdresseUdskovvej 5, 5210 Odense NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-13-179-7-8-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-13-179-7-8-6
Finansielle indtægter643736194
Finansielle udgifter-2.063-19-4-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.3618.9623835271.152
Finansielle poster netto3629.3164415331.155
Ordinært resultat3499.1374335261.149
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3499.1374335261.149
Skat af årets resultat0-39-1000
Årets resultat3499.0984235261.149

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele3.3163.3082.1132.5082.546
Langfristede tilgodehavender3.5461.360000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.8624.6682.1132.5082.546
Anlægsaktiver i alt6.8624.6682.1132.5082.546
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.9471.928716365361
Andre tilgodehavender8651.0241.0241.0241.024
Værdipapirer4.9466.6671.55600
Likvide midler8019201.149617
Omsætningsaktiver i alt7.8389.8113.2962.5382.002
Status balance14.70014.4795.4095.0454.548
Selskabskapital8080808080
Overført resultat14.50714.2174.9514.1893.680
Udbytte5957575554
Øvrige reserver00225620659
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.64614.3545.3124.9454.473
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.64614.3545.3124.9454.473
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4980818141
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0391000
Varekreditorer55555
Anden gæld0001529
Kortfristet gæld i alt541249610175
Passiver i alt14.70014.4795.4095.0454.548

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MARKANT HOLDING ApS

CVR-nr 33885148

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MARKANT HOLDING ApS

CVR-nr: 33885148

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MARKANT HOLDING ApS

CVR-nr: 33885148

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger