Proff
Proff
Annonce
Annonce

MAMO BETONBORING ApS

CVR-nr14918787
AdresseKristrupvej 134, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste487576580557594
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-214-288-191-115-168
Primært resultat273288390443426
Finansielle indtægter33100
Finansielle udgifter-7-11-8-7-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-8-7-7-12
Ordinært resultat269280383436414
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat269280383436414
Skat af årets resultat-60-61-84-96-93
Årets resultat208219299340321

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger884899914929944
Andre anlæg og driftsmidler10562852230
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt989961999951974
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt989961999951974
Varebeholdninger322333335326334
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser217302303234306
Tilgodehavender hos nærtstående parter010967297
Andre tilgodehavender00100
Værdipapirer00000
Likvide midler11801712340
Omsætningsaktiver i alt751814903840739
Status balance1.7401.7741.9021.7901.713
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat763755736687547
Udbytte200200250200100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.0881.0801.1111.012772
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.0881.0801.1111.012772
Udskudt skat00000
Hensættelse4534201410
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter207245283322360
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt207245283322360
Kortfristet gæld til nærtstående parter600000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01290078
Selskabsskat5047789240
Varekreditorer8310922699149
Anden gæld208130184251304
Kortfristet gæld i alt400415487443571
Passiver i alt1.7401.7741.9021.7901.713

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAMO BETONBORING ApS

CVR-nr 14918787

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MAMO BETONBORING ApS

CVR-nr: 14918787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MAMO BETONBORING ApS

CVR-nr: 14918787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger