Proff
Proff

Malerfirmaet Martin Buch ApS

CVR-nr40077294
AdresseLanciavej 12G, 7100 Vejle

Malerfirmaet Martin Buch ApS

 Malerfirmaet Martin Buch er et lokalt firma med 14 ansatte beliggende i Vejle. Vi varetager alle former for maleropgaver i hele Danmark, med udgangspunkt i Østjylland og på Fyn.

Vi udfører opgaver, såvel indendørs som udendørs for virksomheder og private. Uden at gå på kompromis med kvaliteten udføres arbejdet til konkurrencedygtige priser. Vores arbejdsopgaver spænder vidt – fra maling af vægge og lofter til genopfriskning af facader og træhuse.

Vi vægter kvalitet og fagniveau højt. Du er derfor sikret professionel vejledning og udførelse af dit næste malerprojekt. Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud.
KONTAKT OS HER

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.12.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste8.2247.4267.3794.778
Personaleomkostninger-7.599-6.746-6.472-4.711
Afskrivninger-106-90-44-9
Kapacitetsomkostninger-37000
Primært resultat48358986458
Finansielle indtægter161700
Finansielle udgifter-5-13-4-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto114-4-1
Ordinært resultat49459386056
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat49459386056
Skat af årets resultat-119-144-196-22
Årets resultat37544966434

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger253100
Andre anlæg og driftsmidler39036240596
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt41439340596
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender49494949
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt49494949
Anlægsaktiver i alt463442455146
Varebeholdninger108000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5251.3881.087640
Tilgodehavender hos nærtstående parter2194481110
Andre tilgodehavender0644400
Værdipapirer0000
Likvide midler1.6181.2101.853584
Omsætningsaktiver i alt3.5953.3603.5491.438
Status balance4.0583.8024.0041.583
Selskabskapital50505050
Overført resultat1.2721.04869934
Udbytte15010000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4721.19874984
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt1.4721.19874984
Udskudt skat0000
Hensættelse6613813822
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0539533169
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt550539533169
Kortfristet gæld til nærtstående parter11000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat191144800
Varekreditorer3382988119
Anden gæld01.4842.4230
Kortfristet gæld i alt1.9701.9272.5841.308
Passiver i alt4.0583.8024.0041.583

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte17171711
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Malerfirmaet Martin Buch ApS

CVR-nr 40077294

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.12.2018 (PDF)

Periode: 01.12.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Malerfirmaet Martin Buch ApS

CVR-nr: 40077294

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7051261


Certificeringer

Finalist til årets Håndværker 2023
Finalist til årets Håndværker 2023

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Malerfirmaet Martin Buch ApS

CVR-nr: 40077294

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger