Proff
Proff
Annonce

Maersk Logistics & Services International A/S

CVR-nr31476658
AdresseEsplanaden 50, 1263 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSDUSD
Nettoomsætning618.052486.37454.04838.09636.346
Vareforbrug557.689402.38543.94637.46636.135
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste60.36383.98910.102630211
Personaleomkostninger00-269-634-582
Afskrivninger-34.275-14.196000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat26.08869.7939.833-4-371
Finansielle indtægter11.37151.94514.11014.09013.678
Finansielle udgifter-22.844-6.624-51.776-6.101-15.111
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto27.256-740.42451.279-64.92618.246
Finansielle poster netto15.783-695.10313.613-56.93716.813
Ordinært resultat41.871-625.31023.446-56.94116.442
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat41.871-625.31023.446-56.94116.442
Skat af årets resultat-19.394-39.0664.287-136326
Årets resultat22.477-664.37627.733-58.71516.768

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeUSDUSDUSDUSDUSD
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver164.84280.769000
Immaterielle anlægsaktiver i alt164.84280.76900992.476
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele6.910.5881.277.1591.246.0261.058.934992.734
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.910.5881.277.1591.246.0261.058.934992.734
Anlægsaktiver i alt1.195.7161.357.9281.246.0261.058.934992.734
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.190.595947.917208.714214.219206.132
Andre tilgodehavender5.1212.414306949968
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt8.271.146950.332209.020215.169207.100
Status balance8.271.1462.308.2601.455.0461.274.1031.199.834
Selskabskapital19.44419.44419.44419.44419.444
Overført resultat6.544.405985.330957.439734.211692.926
Udbytte00000
Øvrige reserver4.559917000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.568.4081.005.691976.883753.655712.370
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.568.4081.005.691976.883753.655712.370
Udskudt skat0000-150
Hensættelse1.000081736736
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000100.000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000100.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.586.8771.239.418478.050518.249386.144
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.16631.022000
Varekreditorer00323320
Anden gæld110.69532.12901.430564
Kortfristet gæld i alt1.701.7381.302.569478.082519.712386.728
Passiver i alt8.271.1462.308.2601.455.0461.274.1031.199.834

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00223
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Maersk Logistics & Services International A/S

CVR-nr 31476658

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Maersk Logistics & Services International A/S

CVR-nr: 31476658

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Maersk Logistics & Services International A/S

CVR-nr: 31476658

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger