Proff
Proff
Annonce

MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S

CVR-nr32441149
AdresseEsplanaden 50, 1263 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-12Regnskab med fremmed valuta
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeUSDUSDUSDDKKUSD
Nettoomsætning000-0
Vareforbrug1.3261.0311.23401.462
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat317.873114.57015.893-61.861
Finansielle indtægter33.3179.5329.251011.985
Finansielle udgifter-13.716-1.960-4.0240-452
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto319.199115.60117.127063.323
Finansielle poster netto338.800123.17322.354074.856
Ordinært resultat337.474122.14221.120-73.394
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat337.474122.14221.120-73.394
Skat af årets resultat-23.004-4.664-5.9750-4.835
Årets resultat314.470117.47815.145-68.559

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeUSDUSDUSDDKKUSD
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele618.517660.977467.6860594.719
Langfristede tilgodehavender4.331614.367578.39900
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt622.848665.010472.8740594.719
Anlægsaktiver i alt622.848610.334573.2110594.719
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter344.0954.9915.6520385.903
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt344.0954.9915.6520385.903
Status balance966.9431.280.3351.051.7370980.622
Selskabskapital40.54940.54940.549040.549
Overført resultat881.8821.081.776964.2980838.767
Udbytte200.000400.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel922.4311.122.3251.004.847-879.316
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt922.4311.122.3251.004.847-879.316
Udskudt skat00000
Hensættelse--40.969-34.851
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter02.0390063.560
Anden langfristet gæld00002.174
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt34.27940.81940.9690100.585
Kortfristet gæld til nærtstående parter54115.7303.69700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3.8351.4392.20200
Varekreditorer00000
Anden gæld6.34422220720
Kortfristet gæld i alt10.233117.1915.9210720
Passiver i alt966.9431.280.3351.051.737-980.622

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00--0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S

CVR-nr 32441149

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S

CVR-nr: 32441149

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MAERSK LINE AGENCY HOLDING A/S

CVR-nr: 32441149

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger