Proff
Proff
Annonce

MAANESTEN A/S

CVR-nr35635785
AdresseKøbmagergade 62 3, 1150 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.27870.52741.28932.60817.349
Personaleomkostninger-33.022-29.107-20.644-12.388-4.907
Afskrivninger-4.702-6.423-2.302-1.247-425
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-59.69434.99718.34218.97212.016
Finansielle indtægter3.0883164865
Finansielle udgifter-890-1.420-1.114-528-377
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2.198-1.389-1.108-479-311
Ordinært resultat-57.49633.60817.23518.49311.705
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-57.49633.60817.23518.49311.705
Skat af årets resultat6.965-7.539-3.861-4.142-2.656
Årets resultat-50.53126.07013.37414.3529.049

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.3174.0414.1612.4581.916
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.3174.0414.1612.4581.916
Grunde og bygninger5.4992.13360342639
Andre anlæg og driftsmidler5.3774.0294.2162.729245
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10.8766.1624.2763.071885
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1651.1651.070618496
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1651.1651.070618496
Anlægsaktiver i alt19.35811.3689.5086.1483.297
Varebeholdninger20.94641.281000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.6515.9636.4297.9735.441
Tilgodehavender hos nærtstående parter12.03446.74923.4708.9643.172
Andre tilgodehavender6.55700100
Værdipapirer00000
Likvide midler1.8542.44513.16010.2035.565
Omsætningsaktiver i alt46.12396.43876.94446.59420.019
Status balance65.482107.80681.22149.66520.904
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat11.48462.01535.94522.57110.915
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.98462.51536.44523.07111.415
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.98462.51536.44523.07111.415
Udskudt skat00000
Hensættelse0204381395259
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld7948.2574.4824.5032.375
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7948.2574.4824.5032.375
Kortfristet gæld til nærtstående parter009222360
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker34.0364.412246414140
Selskabsskat03.8754.0062.3750
Varekreditorer14.3517.10113.3175.9453.466
Anden gæld4.31721.44321.42212.7253.249
Kortfristet gæld i alt52.70436.83039.91321.6956.855
Passiver i alt65.482107.80681.22149.66520.904

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte858903816
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MAANESTEN A/S

CVR-nr 35635785

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

MAANESTEN A/S

CVR-nr: 35635785

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MAANESTEN A/S

CVR-nr: 35635785

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger