Proff
Proff
Annonce

M.E. INVEST ApS

CVR-nr30525159
AdresseTrompeterager 16, 6470 Sydals

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-042023-042022-042021-042020-04
Startdato

01.05.2023

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

Sluttdato

30.04.2024

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00009
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1128.118-9-9-9
Personaleomkostninger0-21.579000
Afskrivninger0-666000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-115.874-9-9-9
Finansielle indtægter67190190
Finansielle udgifter-275-1.067-274-37-45
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.49302.077394450
Finansielle poster netto2.285-1.0471.804376406
Ordinært resultat2.2744.8271.795367396
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.2744.8271.795367396
Skat af årets resultat48-1.1586200
Årets resultat2.3223.6681.857367396

BALANCEREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill02.524000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt02.524000
Grunde og bygninger06.086000
Andre anlæg og driftsmidler01.278000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt07.365000
Kapitalandele17.523014.3773.2203.026
Langfristede tilgodehavender0113000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver059000
Finansielle anlægsaktiver i alt17.52317114.3773.2203.026
Anlægsaktiver i alt17.52310.06014.3773.2203.026
Varebeholdninger034.256000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser022.043000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.285091800
Andre tilgodehavender0215000
Værdipapirer43138477779
Likvide midler3134741832
Omsætningsaktiver i alt1.35957.07696995111
Status balance18.88267.13615.3463.3153.137
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.4796.4981.9231.110995
Udbytte6158575555
Øvrige reserver5.28002.2711.2841.087
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.9456.6814.3762.5742.262
Minoritetsinteressernes andel06.590000
Egenkapital i alt8.94513.2714.3762.5742.262
Udskudt skat00000
Hensættelse-617---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter03.271000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.011000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt04.282000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker015.287000
Selskabsskat1.0341.04685600
Varekreditorer513.572555
Anden gæld8.89919.06210.110736870
Kortfristet gæld i alt9.93748.96610.970741875
Passiver i alt18.88267.13615.3463.3153.137

ANDET

2024-042023-042022-042021-042020-04
Antal ansatte-36---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

M.E. INVEST ApS

CVR-nr 30525159

Årsrapport 01.05.2023 (PDF)

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

M.E. INVEST ApS

CVR-nr: 30525159

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

M.E. INVEST ApS

CVR-nr: 30525159

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger