Proff
Proff
Annonce
Annonce

LVK DYRLÆGERNE A/S

CVR-nr34200904
AdresseFynsvej 8, 9500 Hobro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.92737.68339.40537.94240.694
Personaleomkostninger-35.825-35.165-38.168-37.031-38.698
Afskrivninger-901-743-1.001-808-1.298
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.2011.775236103699
Finansielle indtægter159878
Finansielle udgifter-3-4-3-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5262645064
Finansielle poster netto6468695670
Ordinært resultat1.2651.842305159769
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2651.842305159769
Skat af årets resultat-272-382-74-38-173
Årets resultat9931.460231121596

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill37249976501866
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt37249976501866
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9251.4991.4411.171463
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9251.4991.4411.171463
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2971.9981.5171.6731.328
Varebeholdninger1.2431.2291.1491.1231.054
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.6894.9054.0844.0324.193
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.3766.3046.4256.4471.942
Andre tilgodehavender101013022
Værdipapirer00000
Likvide midler3851.2699991725.544
Omsætningsaktiver i alt12.18113.81512.76811.89012.862
Status balance13.47815.81214.28513.56314.190
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat1.6156221.161930809
Udbytte02.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.6157.6226.1615.9305.809
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.6157.6226.1615.9305.809
Udskudt skat00000
Hensættelse-028480
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter30119386309244
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat272421930217
Varekreditorer1.2841.3911.3321.2962.043
Anden gæld5.0066.1866.5855.9815.878
Kortfristet gæld i alt6.8638.1918.0957.5858.381
Passiver i alt13.47815.81214.28513.56314.190

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4242454543
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LVK DYRLÆGERNE A/S

CVR-nr 34200904

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LVK DYRLÆGERNE A/S

CVR-nr: 34200904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LVK DYRLÆGERNE A/S

CVR-nr: 34200904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger