Proff
Proff
Annonce
Annonce

LVK ADMINISTRATION A/S

CVR-nr21854999
AdresseFynsvej 8, 9500 Hobro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3263.0412.5822.3742.928
Personaleomkostninger-3.241-2.941-2.486-2.344-2.602
Afskrivninger-201-174-243-237-249
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-115-74-148-20777
Finansielle indtægter364264183349246
Finansielle udgifter0-2.191-532-20-303
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto364-1.927-349329-57
Ordinært resultat249-2.001-49612220
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat249-2.001-49612220
Skat af årets resultat-55440109-27-4
Årets resultat194-1.561-3879516

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler602165258452553
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt602165258452553
Kapitalandele5.4445.37711.07911.58211.438
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.4445.37711.07911.58211.438
Anlægsaktiver i alt6.0465.54211.33712.03411.991
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00142875
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.4193.448191440
Andre tilgodehavender45247484235
Værdipapirer00000
Likvide midler23168312232232
Omsætningsaktiver i alt1.5073.955590351462
Status balance7.5539.49711.92812.38512.453
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.2025.0079.5689.9559.860
Udbytte03.000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.7028.50710.06810.45510.360
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.7028.50710.06810.45510.360
Udskudt skat00000
Hensættelse3073765
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter52277916711885
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker293111125162200
Selskabsskat0005528
Varekreditorer6874686834
Anden gæld965728743897879
Kortfristet gæld i alt1.8489901.8521.8932.028
Passiver i alt7.5539.49711.92812.38512.453

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte55545
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LVK ADMINISTRATION A/S

CVR-nr 21854999

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LVK ADMINISTRATION A/S

CVR-nr: 21854999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LVK ADMINISTRATION A/S

CVR-nr: 21854999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger