Proff
Proff
Annonce
Annonce

LUNDBECKFOND INVEST A/S

CVR-nr21855545
AdresseScherfigsvej 7, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug29.00017.00013.0009.0006.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger-61.000-38.000-76.000-215.000-33.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-90.000-55.000-89.000-223.000-38.000
Finansielle indtægter1.735.0003.431.0002.595.0002.741.000624.000
Finansielle udgifter-4.358.000-1.026.000-1.184.000-394.000-1.568.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.474.000700.000730.0003.314.0002.105.000
Finansielle poster netto-1.149.0003.105.0002.141.0005.661.0001.161.000
Ordinært resultat-1.239.0003.050.0002.052.0005.438.0001.123.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.239.0003.050.0002.052.0005.438.0001.123.000
Skat af årets resultat221.000-133.000-51.000-23.00035.000
Årets resultat-1.018.0002.917.0002.001.0005.415.0001.158.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele24.618.00027.041.00025.403.00024.677.00017.835.000
Langfristede tilgodehavender233.00013.00017.00052.0001.440.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt24.851.00027.054.00025.420.00024.729.00019.275.000
Anlægsaktiver i alt24.851.00027.054.00025.420.00024.729.00019.275.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter271.000188.00015.00014.0000
Andre tilgodehavender114.000252.000149.000203.00084.000
Værdipapirer00000
Likvide midler391.000220.000227.000434.000260.000
Omsætningsaktiver i alt776.000660.000391.000651.000344.000
Status balance25.627.00027.714.00025.811.00025.380.00019.619.000
Selskabskapital450.000450.000450.000450.000450.000
Overført resultat23.347.00024.365.00023.640.00022.779.00018.452.000
Udbytte02.192.0001.140.0001.088.00097.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.797.00027.007.00025.230.00024.317.00018.999.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.797.00027.007.00025.230.00024.317.00018.999.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000156.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt022.00023.000237.000160.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.812.000663.000282.000347.000334.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer000345.0000
Anden gæld18.00022.000276.000134.000126.000
Kortfristet gæld i alt1.830.000685.000558.000826.000460.000
Passiver i alt25.627.00027.714.00025.811.00025.380.00019.619.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1818171816
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LUNDBECKFOND INVEST A/S

CVR-nr 21855545

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LUNDBECKFOND INVEST A/S

CVR-nr: 21855545

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LUNDBECKFOND INVEST A/S

CVR-nr: 21855545

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger