Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lunar Group A/S

CVR-nr36945745
AdresseHack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---0-
Vareforbrug000092
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste---1.280-92
Personaleomkostninger000-2.3180
Afskrivninger000-280
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat----1.010-92
Finansielle indtægter0000150
Finansielle udgifter0000-2.597
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-77.1544.444
Finansielle poster netto000-77.1541.997
Ordinært resultat----78.164-6.983
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat----78.164-6.983
Skat af årets resultat00000
Årets resultat----78.164-6.983

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele000172.31295.214
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000172.31295.214
Anlægsaktiver i alt000172.31295.214
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00011.6396.639
Værdipapirer00000
Likvide midler000012
Omsætningsaktiver i alt00011.6396.651
Status balance000183.960101.865
Selskabskapital000508244
Overført resultat000-121.66942.755
Udbytte00000
Øvrige reserver000296.9390
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel---175.77843.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt---175.77843.000
Udskudt skat00000
Hensættelse---0-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00001.449
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001.449
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00006.723
Varekreditorer000023
Anden gæld0008.18250.671
Kortfristet gæld i alt0008.18257.417
Passiver i alt---183.960101.865

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---00

Hent gratis årsrapporter

Lunar Group A/S

CVR-nr 36945745

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Lunar Group A/S

CVR-nr: 36945745

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lunar Group A/S

CVR-nr: 36945745

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger