Proff
Proff

Lubbers Denmark ApS

CVR-nr31482461CVRP-nr1014475334
AdresseMåde Engvej 1-3, 6700 Esbjerg

Transport to and from Denmark
Transport to and from Denmark. We take care of your needs no matter how urgent, dangerous or exceptional they are. Move across borders with ease. Lubbers Logistics Group is an experienced international transport company that can arrange transport from and to Denmark to deliver your goods to any quickly and cost efficiently.

• Let us take care of all your transport. No matter how urgent, dangerous or exceptional the goods, we know how to get them where you need them to be. We offer Standard, Dangerous and Exceptional transport with Hotshot, Urgent or Groupage services. 

• Through our own network across Europa, combined with our one-stop-shop model to provide customs services, your cargo will arrive fast, safe and cost efficient to your clients.

With our strong footprint of support bases who are located in Denmark and Norway we connect every dot in the country.

In addition to Full truck load (FTL) , Urgent and Exceptional transport to the Nordics, Lubbers also offers an extensive Groupage transport network. This means that your cargo can be combined with freight and transported efficiently. Groupage is possible daily between all our branches and Denmark.


Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.68910.72810.7879.5198.285
Personaleomkostninger-9.192-7.609-7.198-6.296-6.051
Afskrivninger-59-59-83-235-351
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.4383.0603.5072.9881.883
Finansielle indtægter101706810558
Finansielle udgifter-119-215-196-115-137
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-18-145-128-10-80
Ordinært resultat2.4202.9163.3782.9781.804
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.4202.9163.3782.9781.804
Skat af årets resultat-554-654-753-659-399
Årets resultat1.8662.2622.6252.3201.405

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2584143464758
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2584143464758
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2584143464758
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.4446.6575.4125.0514.879
Tilgodehavender hos nærtstående parter976771632325
Andre tilgodehavender1722041771763
Værdipapirer00000
Likvide midler1.5694.2393.3642.968967
Omsætningsaktiver i alt8.51411.4089.9808.3546.477
Status balance8.53911.49210.1238.8177.235
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.8706.1896.9274.3021.983
Udbytte4.1860000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9956.3147.0524.4272.108
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9956.3147.0524.4272.108
Udskudt skat00000
Hensættelse5193325-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter9041.9542284702.621
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9155707455990
Varekreditorer1.8031.8131.1001.5991.387
Anden gæld9178219651.6981.119
Kortfristet gæld i alt4.5385.1583.0384.3655.127
Passiver i alt8.53911.49210.1238.8177.235

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1413121212
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lubbers Denmark ApS

CVR-nr 31482461

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lubbers Denmark ApS

CVR-nr: 31482461

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7047258


Certificeringer

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
IATA
IATA
AEO
AEO

Åbningstider

Mandag
9:00 - 17:00
Tirsdag
9:00 - 17:00
Onsdag
9:00 - 17:00
Torsdag
9:00 - 17:00
Fredag
9:00 - 17:00
Lørdag
9:00 - 17:00
Søndag
9:00 - 17:00

Kreditrapport

Lubbers Denmark ApS

CVR-nr: 31482461

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger