Proff
Proff
Annonce

LTP GROUP A/S

CVR-nr17974246
AdresseBryghuspladsen 8, 1473 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning19.62625.00618.69513.57218.186
Vareforbrug8.2659.2185.9492.4304.232
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.36115.78812.74711.14213.955
Personaleomkostninger-17.371-14.978-12.659-11.643-13.572
Afskrivninger-346-339-281-214-379
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6.357471-194-7154
Finansielle indtægter3.0503.5142.5765501.976
Finansielle udgifter-1.311-4.128-118-2.619-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto18.252117.62568.01746.64460.178
Finansielle poster netto19.991117.01170.47644.57462.148
Ordinært resultat13.635117.48370.28343.85962.152
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat13.635117.48370.28343.85962.152
Skat af årets resultat878-55-623608-459
Årets resultat14.513117.42869.66044.46761.693

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7881.1341.2431.091216
Immaterielle anlægsaktiver i alt7881.1341.2431.091216
Grunde og bygninger0023058
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0023058
Kapitalandele286.693284.938265.244250.526210.647
Langfristede tilgodehavender194177162158154
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt286.887285.115265.406250.684210.801
Anlægsaktiver i alt287.675286.249266.652251.805211.075
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00020
Tilgodehavender hos nærtstående parter13.39035.01638.80521.96024.155
Andre tilgodehavender9991.312378720393
Værdipapirer027.321000
Likvide midler19.24822.2956117.85524.632
Omsætningsaktiver i alt33.90886.26340.88630.68349.358
Status balance321.583372.513307.538282.488260.433
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat57.56695.91965.58052.74763.320
Udbytte48.0000000
Øvrige reserver251.949250.464234.190225.035191.833
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel310.015346.883300.270278.281255.653
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt310.015346.883300.270278.281255.653
Udskudt skat0000-41
Hensættelse8.21911156041
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000668242
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000668242
Kortfristet gæld til nærtstående parter37511.644000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker93110.7382.49388218
Selskabsskat00000
Varekreditorer4838661.501582759
Anden gæld1.5592.2713.2172.8683.762
Kortfristet gæld i alt3.34825.5197.2123.5384.496
Passiver i alt321.583372.513307.538282.488260.433

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1212978
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LTP GROUP A/S

CVR-nr 17974246

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LTP GROUP A/S

CVR-nr: 17974246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LTP GROUP A/S

CVR-nr: 17974246

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger