Proff
Proff
Annonce
Annonce

Louisiana - Fonden

CVR-nr21358010
AdresseGl Strandvej 13, 3050 Humlebæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning102.51165.38458.47983.21284.318
Vareforbrug65.16047.09448.17760.99857.457
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.76122.09113.37022.21426.861
Personaleomkostninger-28.075-22.680-22.491-21.197-22.570
Afskrivninger-764-708-494-224-128
Kapacitetsomkostninger000-1.7880
Primært resultat8.922-1.268-9.616-9954.163
Finansielle indtægter7.1174.789017696
Finansielle udgifter-16.437-1.381-2.505-473-545
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto004.84312.474-2.756
Finansielle poster netto-9.3203.4082.33812.177-3.205
Ordinært resultat-3982.111-7.27911.182958
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3982.111-7.27911.182958
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-3982.111-7.27911.182958

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.3642.3802.3962.4124.216
Andre anlæg og driftsmidler1.5772.6272.7091.461195
Øvrige materielle anlægsaktiver10000
Materielle anlægsaktiver i alt3.9425.0075.1053.8724.410
Kapitalandele94.29394.30394.25590.98991.599
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt94.29394.30394.25590.98991.599
Anlægsaktiver i alt98.23699.31099.36194.86196.009
Varebeholdninger12.0769.1187.1556.5145.719
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1501.1207622.7933.276
Tilgodehavender hos nærtstående parter00015.5570
Andre tilgodehavender4.0038338741.4260
Værdipapirer00000
Likvide midler12.76411.58218.5871.728844
Omsætningsaktiver i alt33.00824.95929.40130.53212.441
Status balance131.243124.269128.762125.392108.451
Selskabskapital31.50030.00030.00030.00030.000
Overført resultat15.29215.69013.57823.68224.500
Udbytte00000
Øvrige reserver20.00020.00020.00029.88518.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel66.79265.69063.57883.56772.500
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt66.79265.69063.57883.56772.500
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0004750
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0004750
Kortfristet gæld til nærtstående parter46.60045.26241.089012.694
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer15.07410.43415.95733.95717.268
Anden gæld2.7772.8846.8067.3935.990
Kortfristet gæld i alt64.45258.58065.18441.35035.952
Passiver i alt131.243124.269128.762125.392108.451

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7158564159
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Louisiana - Fonden

CVR-nr 21358010

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Louisiana - Fonden

CVR-nr: 21358010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Louisiana - Fonden

CVR-nr: 21358010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger