Proff
Proff
Annonce

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr59742817
AdresseKuglegårdsvej 19, 1434 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.125.000895.000685.000598.000582.000
Vareforbrug580.000486.0000354.000328.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste545.000409.000284.000244.000254.000
Personaleomkostninger000-165.000-160.000
Afskrivninger0000-27.000
Kapacitetsomkostninger-102.000-95.000-65.000-137.000-138.000
Primært resultat198.000233.000139.000107.000116.000
Finansielle indtægter004.00002.000
Finansielle udgifter-19.000-16.000-7.000-4.000-4.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-5.000-5.000
Finansielle poster netto-19.000-16.000-3.000-9.000-7.000
Ordinært resultat179.000217.000136.00098.000109.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat179.000217.000136.00098.000109.000
Skat af årets resultat-39.000-46.000-30.000-21.000-23.000
Årets resultat140.000171.000106.00077.00086.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill156.000156.000156.00074.00079.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver146.000153.000159.00068.00055.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt302.000309.000315.000142.000134.000
Grunde og bygninger5.0006.0004.0005.0005.000
Andre anlæg og driftsmidler45.00042.00047.00040.00034.000
Øvrige materielle anlægsaktiver105.00092.00048.0003.00011.000
Materielle anlægsaktiver i alt155.000140.00099.00048.00050.000
Kapitalandele0107.000107.000338.000347.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.00002.0003.0003.000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.000107.000109.000341.000350.000
Anlægsaktiver i alt470.000559.000526.000531.000534.000
Varebeholdninger213.000160.00072.00065.00059.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser67.00022.00025.00024.00024.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter065.00064.000164.00050.000
Andre tilgodehavender0001.0004.000
Værdipapirer00000
Likvide midler59.00060.00071.00041.00058.000
Omsætningsaktiver i alt351.000312.000234.000298.000198.000
Status balance821.000871.000760.000829.000732.000
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat227.000130.000165.000254.000432.000
Udbytte100.000200.000150.000250.0000
Øvrige reserver050.00044.00038.00030.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel339.000392.000369.000552.000472.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt339.000392.000369.000552.000472.000
Udskudt skat37.000039.00000
Hensættelse-80.000-46.00046.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0115.000166.00090.00065.000
Anden langfristet gæld87.00081.00031.00001.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt124.000155.000197.00090.00066.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter92.0000000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker19.0000000
Selskabsskat038.0008.00017.00018.000
Varekreditorer86.000137.00068.00081.00093.000
Anden gæld121.00061.00067.00043.00074.000
Kortfristet gæld i alt332.000243.000155.000141.000148.000
Passiver i alt821.000871.000760.000829.000732.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---307297
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr 59742817

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr: 59742817

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr: 59742817

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger