Proff
Proff
Annonce
Annonce

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr59742817
AdresseKuglegårdsvej 19, 1434 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.125.000

895.000

685.000

598.000

582.000

Vareforbrug

580.000

486.000

0

354.000

328.000

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

545.000

409.000

284.000

244.000

254.000

Personaleomkostninger

0

0

0

-165.000

-160.000

Afskrivninger

0

0

0

0

-27.000

Kapacitetsomkostninger

-102.000

-95.000

-65.000

-137.000

-138.000

Primært resultat

198.000

233.000

139.000

107.000

116.000

Finansielle indtægter

0

0

4.000

0

2.000

Finansielle udgifter

-19.000

-16.000

-7.000

-4.000

-4.000

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

9.000

-5.000

Finansielle poster netto

-19.000

-16.000

-3.000

5.000

-7.000

Ordinært resultat

179.000

217.000

136.000

98.000

109.000

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

179.000

217.000

136.000

98.000

109.000

Skat af årets resultat

-39.000

-46.000

-30.000

-21.000

-23.000

Årets resultat

140.000

171.000

106.000

77.000

86.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

156.000

156.000

156.000

74.000

79.000

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

146.000

153.000

159.000

68.000

55.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

302.000

309.000

315.000

142.000

134.000

Grunde og bygninger

5.000

6.000

4.000

5.000

5.000

Andre anlæg og driftsmidler

45.000

42.000

47.000

40.000

34.000

Øvrige materielle anlægsaktiver

105.000

92.000

48.000

3.000

11.000

Materielle anlægsaktiver i alt

155.000

140.000

99.000

48.000

50.000

Kapitalandele

0

107.000

107.000

338.000

347.000

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

7.000

0

2.000

3.000

3.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

7.000

107.000

109.000

341.000

350.000

Anlægsaktiver i alt

470.000

559.000

526.000

531.000

534.000

Varebeholdninger

213.000

160.000

72.000

65.000

59.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

67.000

22.000

25.000

24.000

24.000

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

65.000

64.000

164.000

50.000

Andre tilgodehavender

0

0

0

1.000

4.000

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

59.000

60.000

71.000

41.000

58.000

Omsætningsaktiver i alt

351.000

312.000

234.000

298.000

198.000

Status balance

821.000

871.000

760.000

829.000

732.000

Selskabskapital

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overført resultat

227.000

130.000

165.000

254.000

432.000

Udbytte

100.000

200.000

150.000

250.000

0

Øvrige reserver

0

50.000

44.000

38.000

30.000

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

339.000

392.000

369.000

552.000

472.000

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

339.000

392.000

369.000

552.000

472.000

Udskudt skat

37.000

0

39.000

0

0

Hensættelse-

80.000

-

46.000

46.000

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

115.000

166.000

90.000

65.000

Anden langfristet gæld

87.000

81.000

31.000

0

1.000

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

124.000

155.000

197.000

90.000

66.000

Kortfristet gæld til nærtstående parter

92.000

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

19.000

0

0

0

0

Selskabsskat

0

38.000

8.000

17.000

18.000

Varekreditorer

86.000

137.000

68.000

81.000

93.000

Anden gæld

121.000

61.000

67.000

43.000

74.000

Kortfristet gæld i alt

332.000

243.000

155.000

141.000

148.000

Passiver i alt

821.000

871.000

760.000

829.000

732.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---

307

297

Hent gratis årsrapporter

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr 59742817

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr: 59742817

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LOUIS POULSEN A/S

CVR-nr: 59742817

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger