Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lottrup & Co A/S

CVR-nr24902412
AdresseSandtoften 11, 2820 Gentofte

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning514.348----
Vareforbrug376.7530000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste139.195-657-101-462-53
Personaleomkostninger-116.227-1.588-1.022-4810
Afskrivninger-2.9550000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20.013-2.245-1.123-943-53
Finansielle indtægter4.1549.07118.01130.17517.016
Finansielle udgifter-9.764-127-109-2.267-18.706
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.45123.41511.7635.2076.792
Finansielle poster netto-7.06032.36029.66533.1155.102
Ordinært resultat12.87230.11528.54232.1725.049
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.87230.11528.54232.1725.049
Skat af årets resultat-2.929-1.791-4.063-5.9211.587
Årets resultat9.94328.32424.47926.2506.636

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill9.9200000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.9200000
Grunde og bygninger11.3840000
Andre anlæg og driftsmidler3.0440000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.4280000
Kapitalandele131.644179.572154.472131.735147.519
Langfristede tilgodehavender2.5480000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt134.192179.572154.472131.735147.519
Anlægsaktiver i alt158.540179.572154.472131.735147.519
Varebeholdninger4640000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser105.3820000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.04503.4573.45715.478
Andre tilgodehavender10.44410.09129.76537.08234.378
Værdipapirer00000
Likvide midler36.47922.2012.72128.245553
Omsætningsaktiver i alt157.06832.29235.94369.30751.668
Status balance315.608211.864190.415201.043199.187
Selskabskapital1.1011.1011.1011.1011.100
Overført resultat208.637159.708158.441211.527190.484
Udbytte6.0009.0006.000-30.0001.000
Øvrige reserver4.17541.13323.07611.3136.106
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel219.913210.942188.618193.941198.690
Minoritetsinteressernes andel1.1640000
Egenkapital i alt221.077210.942188.618193.941198.690
Udskudt skat00000
Hensættelse9.610----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.0050000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.0050000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000023
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker140000
Selskabsskat3027051.3996.7240
Varekreditorer43.3560000
Anden gæld35.244216398378473
Kortfristet gæld i alt78.9169211.7977.102496
Passiver i alt315.608211.864190.415201.043199.187

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte167153164175163
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lottrup & Co A/S

CVR-nr 24902412

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lottrup & Co A/S

CVR-nr: 24902412

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lottrup & Co A/S

CVR-nr: 24902412

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger