Proff
Proff
Annonce

L'ORÉAL DANMARK A/S

CVR-nr70710218
AdresseHavneholmen 25, 1561 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.714.9093.356.6672.861.4981.471.8951.388.940
Vareforbrug2.844.1282.435.225-48.892-402.181-336.801
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste883.619933.080722.586552.066538.348
Personaleomkostninger-416.393-388.750-373.367-375.143-372.814
Afskrivninger-41.186-40.850-32.089-29.681-34.457
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat426.040503.480317.130147.242131.077
Finansielle indtægter63.39735.94947.3962.93912.269
Finansielle udgifter-53.910-78.182-46.669-4.494-13.519
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto9.487-42.233727-1.555-1.250
Ordinært resultat435.527461.247317.857145.687129.827
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat435.527461.247317.857145.687129.827
Skat af årets resultat-97.797-98.513-67.684-33.854-27.259
Årets resultat337.730362.734250.173111.833102.568

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver193.64656.53872.79540.66342.071
Immaterielle anlægsaktiver i alt193.64656.53872.79540.66342.071
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler12.37613.14227.45732.94242.296
Øvrige materielle anlægsaktiver21.85011.9384.7743.6943.760
Materielle anlægsaktiver i alt34.22625.08032.23136.63646.056
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0036300
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver12.29511.71113.58612.44513.184
Finansielle anlægsaktiver i alt12.29511.71113.94912.44513.184
Anlægsaktiver i alt240.16793.329118.97589.744101.311
Varebeholdninger0121.404000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser242.343285.252257.699245.955226.324
Tilgodehavender hos nærtstående parter328.496467.708337.712229.679176.124
Andre tilgodehavender32.66029.16936.94536.36112.051
Værdipapirer0004.082446
Likvide midler00057
Omsætningsaktiver i alt815.303908.775769.182632.643537.099
Status balance1.055.4701.002.104888.157722.387638.410
Selskabskapital2.0102.0102.0102.0102.010
Overført resultat10.03641.25441.25441.25440.541
Udbytte337.730362.734250.173111.833102.568
Øvrige reserver12.7152.785-23.62500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel362.491408.783269.812155.097145.119
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt362.491408.783269.812155.097145.119
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0034.29400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0034.29400
Kortfristet gæld til nærtstående parter336.351187.710154.524333.277242.348
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9809.64500602
Varekreditorer261.905211.149195.89247.44565.828
Anden gæld93.743184.817233.635186.568184.513
Kortfristet gæld i alt692.979593.321584.051567.290493.291
Passiver i alt1.055.4701.002.104888.157722.387638.410

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte526525515525519
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

L'ORÉAL DANMARK A/S

CVR-nr 70710218

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

L'ORÉAL DANMARK A/S

CVR-nr: 70710218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

L'ORÉAL DANMARK A/S

CVR-nr: 70710218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger